Znajomość przepisów regulujących działalność przedsiębiorcy gazowniczego w relacji z odbiorcami (w tym z konsumentami), pozwoli z jednej strony prawidłowo oceniać sytuację prawną przedsiębiorcy i odbiorcy w indywidualnych sprawach a co za tym idzie skutecznie załatwiać konkretne sprawy (reklamacje i inne roszczenia), z drugiej umożliwia uniknięcie odpowiedzialności cywilno-prawnej lub administracyjno-prawnej przedsiębiorcy (w szczególności interwencji Prezesa UOKiK i Prezesa URE), będącej następstwem błędnych działań wynikających m.in. z nieznajomości przepisów chroniących prawa odbiorców.
Warsztaty praktyczne: „Przedsiębiorca sektora gazowniczego a odbiorca – aspekty praktyczno-prawne” odbędzie się  w Poznaniu, 19.02.2015 r. w hotelu Safir ***. Szkolenie polecane jest pracownikom przedsiębiorstw sektora gazowniczego (zarówno kadrze kierowniczej, jak i osobom mającym bezpośredni kontakt z klientem).

Agencja SEDNO ma przyjemność poinformować Państwa, że od grudnia 2014 roku działa w nowym biurze obsługi klienta w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 96C, na samym parterze. Znajdujemy się blisko galerii FERIO.

Dziś pierwsza odsłona, prezentujemy zdjęcia wnętrz.

Niebawem pokażemy naszą nową salę szkoleniową.

CSR to współczesna filozofia prowadzeniu biznesu, której podstawowym założeniem jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska. Firma odpowiedzialna społeczne to taka organizacja, która z jednej strony pozostaje otwarta i słucha swojego otoczenia z drugiej zaś wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach działalności. Dla wszystkich Państwa zainteresowanych tematyką, zapraszamy na szkolenie:  CSR, w dniach: 18-19.11.2014 r.  w Katowicach.

Wprowadzenie do zagadnienia wykorzystania obligatoryjnej dokumentacji w charakterze nośnika wizerunku. Zachęta do szkolenia z zakresu, który bywa pomijany przez wewnętrzne PR z uwagi na zasięg oddziaływania. O blokadzie, która nie pozwala nam traktować poważnie dokumentów o wysokiej wartości osobistej oraz o pomysłach na jej ominięcie.

Artykuł dla wszystkich, którzy ciekawi są terminu „Prezentacja monomedialna” - takiej gry słownej, do której skłoniły mnie doświadczenia z ostatnich szkoleń. Ciekawostka prezentacji monomedialnej może wyjaśniać cenę niektórych szkoleń ze względu na to, że trener wykonuje jedynie część prac związanych z realizacją szkolenia. Okazuje się bowiem, że powszechną praktyką jest rozdawanie uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych w formie wydruku slajdów. I to nie oprócz ale zamiast skryptów szkoleniowych.

Zdaję sobię sprawę, że tekst może zaboleć niektórych, ale z drugiej strony może uda mi się zwrócić uwagę na to, że często w SIWZ za „materiały szkoleniowe” uznaje się (a później ocenia) zupełnie niedoprecyzowany punkt pod który można podciągnąć wszystko. A obiad określony jest do deseru włącznie!

Co na blogu Agencji SEDNO?

Wszystkie utwory umieszczone w tym serwisie podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie naszych utworów lub utworów do których posiadamy wyłączne prawa, ich fragmentów, zamieszczanie naszych tekstów w obcych opracowaniach bez uprzedniego ustalenia zasad takiego działania, cytowanie bez wskazania źródła, będzie powodem kierowania takich spraw na drogę postępowania sądowego, którego zasadniczym celem będzie uzyskanie stosownego wynagrodzenie za wykorzystanie utworu bez wiedzy i zgody właściciela autorskich praw majątkowych.