W dzisiejszych czasach praca w zasadzie się nie kończy. Ciągłe telefony, tysiące e-maili, goniące terminy,  wzrastające tempo pracy,  niejednokrotnie towarzyszący temu stres – to wszystko staje się naszą codziennością. Gdy tylko wydaje nam się, że nadrobiliśmy zaległości, zaraz pojawiają się kolejne zadania, nowe obowiązki, itd. Oceniani jesteśmy za efekty, wyniki, dlatego tak ważna jest skuteczność i wydajność.

W Poznaniu, w dniach: 25-26.02.2014 planowane jest szkolenie: Praktyczne public relations.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami kreowania tożsamości i tworzenia wizerunku firmy z uwzględnieniem branży i specyfiki jej funkcjonowania. Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę niezbędną do przygotowania strategii PR firmy, zostaną uwrażliwieni na rolę kreowania pozytywnego wizerunku w odniesieniu do pracowników, co przekładać się będzie na kontakty zewnętrze firmy. Zapoznają się z szeregiem narzędzi PR oraz programów realizowanych dla tworzenia pozytywnego wizerunku oraz podejmą próbę wykorzystania zdobytej wiedzy w tworzeniu rozwiązań wizerunkowych dla macierzystej organizacji.

W czasie szkolenia przewidziano czas na analizowanie przykładów rozwiązań z zakresu PR stosowanych w firmach z różnych branż, co umożliwi uczestnikom ocenę możliwości realizacji tego typu inicjatyw w rodzimej firmie.

„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz.”
Arthur Ashe
Bez klienta żadna firma by nie istniała. Bez potencjalnego klienta żadna firma nie była by stanie rozwinąć swojego biznesu.
Tracąc klienta tracimy czas, pieniądze, motywację opinię, przewagę konkurencyjną.
Dlatego na obecnym rynku wygrywają najlepsi, którzy stawiają na profesjonalną obsługę klienta zarówno w działaniach sprzedażowych jak i posprzedażowych, Ci, którzy robią cos więcej niż konkurencja, Ci, którzy są w stanie zmienić podejście do klienta.

Klient odbiera kontakt z naszą firmą jako satysfakcjonujący, jeśli sposób kontaktowania się z nim pozwala mu dobrze zrozumieć korzyści wynikające ze współpracy, a forma kontaktów przekonuje go o indywidualnym traktowaniu jego spraw przez pracowników firmy.

Wprowadzenie do zagadnienia wykorzystania obligatoryjnej dokumentacji w charakterze nośnika wizerunku. Zachęta do szkolenia z zakresu, który bywa pomijany przez wewnętrzne PR z uwagi na zasięg oddziaływania. O blokadzie, która nie pozwala nam traktować poważnie dokumentów o wysokiej wartości osobistej oraz o pomysłach na jej ominięcie.

Artykuł dla wszystkich, którzy ciekawi są terminu „Prezentacja monomedialna” - takiej gry słownej, do której skłoniły mnie doświadczenia z ostatnich szkoleń. Ciekawostka prezentacji monomedialnej może wyjaśniać cenę niektórych szkoleń ze względu na to, że trener wykonuje jedynie część prac związanych z realizacją szkolenia. Okazuje się bowiem, że powszechną praktyką jest rozdawanie uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych w formie wydruku slajdów. I to nie oprócz ale zamiast skryptów szkoleniowych.

Zdaję sobię sprawę, że tekst może zaboleć niektórych, ale z drugiej strony może uda mi się zwrócić uwagę na to, że często w SIWZ za „materiały szkoleniowe” uznaje się (a później ocenia) zupełnie niedoprecyzowany punkt pod który można podciągnąć wszystko. A obiad określony jest do deseru włącznie!

Wszystkie utwory umieszczone w tym serwisie podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie naszych utworów lub utworów do których posiadamy wyłączne prawa, ich fragmentów, zamieszczanie naszych tekstów w obcych opracowaniach bez uprzedniego ustalenia zasad takiego działania, cytowanie bez wskazania źródła, będzie powodem kierowania takich spraw na drogę postępowania sądowego, którego zasadniczym celem będzie uzyskanie stosownego wynagrodzenie za wykorzystanie utworu bez wiedzy i zgody właściciela autorskich praw majątkowych.