Oceniając szkolenie, jednocześnie wydajemy opinie o pracy trenera. Bierzemy pod uwagę jego wiedzę teoretyczną i praktyczną z danego zakresu, a także umiejętności prowadzenia szkolenia.

„Można bardzo szybko przekazać wiedzę swoim uczniom, ale oni są w stanie jeszcze szybciej tę wiedzę puścić w niepamięć."

Mel Silberman

Jeśli chcecie Państwo poznać techniki realizacji aktywnych warsztatów  zapraszamy na szkolenie w Warszawie i w Poznaniu w dniach 11-12.09.2014 r. i 29-30.09.2014

Czy faktycznie istnieją „trudni klienci″? A może raczej mamy do czynienia z pewnymi sytuacjami, które możemy odbierać jako trudniejsze? Jak sobie z poradzić z takimi sytuacjami? A może jest ona również nie do końca komfortowa dla klienta? Umiejętność postawienia się z drugiej strony biurka i spojrzenie na sytuację oczami klienta stanie się koniecznością...

Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź podczas szkolenia: „Obsługa trudnego klienta”, które planowane jest w Legnicy, 22.08.2014 r.

Trzydniowy intensywny warsztat tym razem wakacyjna edycja w Warszawie: 16-18.07.2014 r. Dla trenerów w organizacjach to idealny czas na warsztaty. Sezon urlopowy, mniejsza ilość szkoleń.... czyli moment na zwiększenie własnych kompetencji.
Adresatami szkolenia są osoby zajmujące stanowiska trenerów wewnętrznych lub osoby, które zamierzają lub już prowadzą szkolenia w firmie (staż do jednego roku).Podczas tego trzydniowego szkolenia nabędą Państwo umiejętności z zakresu m.in.: projektowania szkoleń spójnych z polityką organizacji, przygotowania i poprowadzenia efektywnego szkolenia, a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Na koniec będą mieli Państwo okazję na praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności dzięki treningowi przed kamerą.

Wprowadzenie do zagadnienia wykorzystania obligatoryjnej dokumentacji w charakterze nośnika wizerunku. Zachęta do szkolenia z zakresu, który bywa pomijany przez wewnętrzne PR z uwagi na zasięg oddziaływania. O blokadzie, która nie pozwala nam traktować poważnie dokumentów o wysokiej wartości osobistej oraz o pomysłach na jej ominięcie.

Artykuł dla wszystkich, którzy ciekawi są terminu „Prezentacja monomedialna” - takiej gry słownej, do której skłoniły mnie doświadczenia z ostatnich szkoleń. Ciekawostka prezentacji monomedialnej może wyjaśniać cenę niektórych szkoleń ze względu na to, że trener wykonuje jedynie część prac związanych z realizacją szkolenia. Okazuje się bowiem, że powszechną praktyką jest rozdawanie uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych w formie wydruku slajdów. I to nie oprócz ale zamiast skryptów szkoleniowych.

Zdaję sobię sprawę, że tekst może zaboleć niektórych, ale z drugiej strony może uda mi się zwrócić uwagę na to, że często w SIWZ za „materiały szkoleniowe” uznaje się (a później ocenia) zupełnie niedoprecyzowany punkt pod który można podciągnąć wszystko. A obiad określony jest do deseru włącznie!

Wszystkie utwory umieszczone w tym serwisie podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie naszych utworów lub utworów do których posiadamy wyłączne prawa, ich fragmentów, zamieszczanie naszych tekstów w obcych opracowaniach bez uprzedniego ustalenia zasad takiego działania, cytowanie bez wskazania źródła, będzie powodem kierowania takich spraw na drogę postępowania sądowego, którego zasadniczym celem będzie uzyskanie stosownego wynagrodzenie za wykorzystanie utworu bez wiedzy i zgody właściciela autorskich praw majątkowych.